4/7/16

6 loại biển báo giao thông bất cứ ai cũng nên tìm hiểu

Biển báo giao thông được coi là hiệu lệnh quan trọng đối với bất cứ ai tham gia giao thông đường bộ.

6 loại biển báo giao thông chính:
  • Biển báo cấm
  • Biển báo nguy hiểm
  • Biển hiệu lệnh
  • Biển chỉ dẫn
  • Biển phụ
  • Vạch kẻ đường

Các loại biển báo giao thông

1. Biển báo cấm

Biển báo cấm

Đây là nhóm biển báo thể hiện các điều cấm vi pham khi tham gia giao thông. Người tham gia giao thông phải chấp hành các điều đã được báo trên biển. Nhóm biển báo cấm gồm 39 kiểu, bao gồm các biển báo giao thông được đánh số từ 101 đến 139.

2. Biển báo nguy hiểm

Biển báo nguy hiểm

Biển báo nguy hiểm có dạng hình tam giác đều, viền màu đỏ và nền màu vàng với hình vẽ màu đen mô tả sự việc được báo hiệu, nhằm giúp người đi đường lường trước được mức độ nguy hiểm ở đoạn đường phía trước.

3. Biển báo hiệu lệnhBiển báo hiệu lệnh là nhóm biển báo giao thông có dạng hình tròn, nền xanh với hình vẽ màu trắng. Loại biển báo giao thông đường bộ này nhằm báo các hiệu lệnh cho người tham gia giao thông thi hành theo. Biển báo hiệu lệnh gồm 10 kiểu và được đánh thứ tự từ 301 đến 310.


4. Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn là biển báo giao thông nhằm dẫn hướng cho người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, giúp họ tham gia giao thông thuận lợi trên đường. Biển chỉ dẫn thường có màu xanh, dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật.

5. Biến báo phụ

Biển phụ thường được kết hợp cùng với các loại biển báo giao thông khác như biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn và biển báo hiệu lệnh để thuyết minh rõ hơn về các biển đó.

6. Vạch kẻ đường


Vạch kẻ đường

Vạch kẻ đường cũng được coi là một dạng biển báo giao thông nhằm hướng dẫn, điều khiển giao thông trên đường giúp đảm bảo khả năng thông xe cũng như an toàn cho người tham gia giao thông.
Vạch kẻ đường có 2 loại là vạch kẻ đường nằm đứng và vạch kẻ đường nằm ngang.

>>> Vạch kẻ đường được hiểu như thế nào là đúng?

Tóm lại, biển báo giao thông được đưa ra nhằm hướng dẫn và góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sự an toàn cho người tham gia giao thông.

Hầu hết các loại biển báo giao thông từ cọc tiêu đến biển bảng đều được sử dụng các loại decal phản quang hoặc son phan quang nhằm giúp người tham gia giao thông dễ dàng quan sát từ xa. Sơn phản quang có hiệu lực quát quang cả ban ngày và ban đêm.

>>> Xem thêm các loại sơn phản quang tốt nhất trên thị trường hiện nay

0 nhận xét:

Đăng nhận xét